Спеціальності

       Провадження освітньої діяльності у Городищенському коледжі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 636471, виданої 10.06.2015 року.

       ОКР "молодший спеціаліст":

       201 Агрономія

       181 Харчові технології

       205 Лісове господарство

       206 Садово-паркове господарство

       071 Облік і оподаткування

       072 Фінанси, банківська справа та страхування

       та ОКР "бакалавр" 201 Агрономія

Методична робота

       

       Методична робота є центром кадрової політики, турбот, підтримки розпорядчо - виконавчих контролюючих і стимулюючих функцій адміністрації. Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу. Основною метою методичного кабінету є створення інформаційно - методичної бази і надання практичної допомоги викладачам у вирішенні питань навчання.

Практика

       

        Практика студентів коледжу є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" і "бакалавр".

Циклові комісії

       Освіта і наука - це найважливіший ресурс, що здатний підняти нашу країну до світового рівня як в економіці та в аграрному секторі, так і в соціальній сфері.

ОКР бакалавр напрям "Агрономія"

        Інформація , щодо освітньої діяльності випускової кафедри професійної та практичної підготовки освітньо-квліфікаційного рівня бакалавр напряму "Агрономія"