ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва - державний навчальний заклад І рівня акредитації - готує молодших спеціалістів для підприємств Міністерства аграрної політики України.

       Коледж є одним з найстаріших сільськогосподарських навчальних закладів України І - ІІ рівня акредитації. Історія його починається з 1 жовтня 1891 року, коли в Городищі засновано сільськогосподарську школу 1-го розряду. У 1921 році реорганізовано у середній навчальний заклад, який в довоєнні роки неодноразово змінював назви:

       1928 - 1934 рр. - Городищенський садово-городній технікум;

       1934 - 1944 рр. - Городищенський сільськогосподарський технікум плодівництва;

       1944 - 1964 рр. - Городищенський сільськогосподарський технікум.

       У 1960 році започатковано заочну форму навчання.

       У 1964 році згідно з наказом Міністерства сільського господарства України від 19 серпня 1964 №228 навчальний заклад перейменовано в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка.

       У технікумі на той час відкрито лише одне відділення "Агрономія" зі спеціалізацією "Плодоовочівництво".

       У 1982 році започатковано відділення "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів".

       У 1989 році радгосп-технікум Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка перейменовано у радгосп-технікум Науково-дослідного інституту садівництва Лісостепу УРСР ім. Л.П.Симиренка (наказ Держагропрому УРСР від 03.07.1989 №160).

       У 1998 році радгосп-технікум перейменовано у Державний аграрний технікум Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН (наказ УААН від 27.10.1998 №113).

       У 1999 році технікум ліцензований та акредитований за 1-м рівнем.

       У 2001 році в технікумі відкрито спеціальність 5.130401 "Лісове господарство", після закінчення якої видається диплом молодшого спеціаліста - техніка лісового господарства. У 2004 році проведено акредитацію даної спеціальності (сертифікат серія НД-1 № 249990 від 17.03.2004р.), проведено перший випуск фахівців зазначеної спеціальності.

       З 2003 року відкрито спеціальність 5.050111 "Бухгалтерський облік".

       У 2003 році Державний аграрний технікум Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка перейменовано у Городищенський державний аграрний технікум (наказ Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2003 №415/114).

       У 2004 році відкрито спеціальність 5.050104 "Фінанси".

       У 2004 році Городищенський державний аграрний технікум перейменовано у Городищенський державний аграрний коледж (наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2004 №471).

       У 2005 році Городищенський державний аграрний коледж перейменовано в Городищенський коледж Уманського державного аграрного університету (Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 листопада 2005 року №626). Це - вищий навчальний заклад І рівня акредитації без права юридичної особи, який проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

       У 2010 року коледж перейменовано у відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва.

       Взагалі на даний час підготовка фахівців у коледжі здійснюється за наступними спеціальностями:

              5.09010103"Виробництво і переробка продукції рослинництва"

              5.05170108"Зберігання, консервування та переробка плодів та овочів"

              5.03050901"Бухгалтерський облік"

              5.03050801"Фінанси і кредит"

              5.09010301"Лісове господарство

       Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду та зі своїм найменуванням.

       Кількість студентів, які здобувають освіту в коледжі - 762 особи, у тому числі 461 - за денною формою навчання.

       Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності "Агрономія" на базі загальної середньої освіти. У процесі підготовки фахівців зазначеної спеціальності коледж здійснює освітню діяльність, пов'язану із наданням студентам повної загальної середньої освіти.

       Свою діяльність коледж проводить відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України на період до 2010 року, Концепції національного виховання, Державної національної програми "Освіта України ХХІ ст.", інших нормативно-розпорядних документів у галузі освіти та власного положення.

       Основні завдання коледж вбачає:

              - підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;

              - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

              - культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;

              - надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

       Головними завданнями коледжу є:

              - здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;

              - здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

              - забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

              - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

              - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

              - забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;

              - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;

              - забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

              - підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

       На сьогодні коледж уклав угоди з Національним, Білоцерківським, Уманським державними аграрними університетами про координацію навчально-виховної діяльності, пов'язаною з реалізацією Закону України "Про освіту" і Указу Президента "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні", що дає можливість вести спільну підготовку фахівців зі спеціальностей "Агрономія", "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів", "Лісове господарство" та "Бухгалтерський облік", "Фінанси".