Кожному новому поколінню українського народу випадають на долю нові звершення і випробування. З року в рік аграрна освіта активно і творчо інтегрує до рівня європейських і світових зразків, при цьому зберігаючи власні традиції. Освіта і наука - це найважливіший ресурс, що здатний підняти нашу країну до світового рівня як в економіці та в аграрному секторі, так і в соціальній сфері.

        Сьогодні, здобуваючи професію, необхідно постійно опановувати все нове, що є у світовій практиці, власне, без знань не можна виробляти продукцію такої якості, яка була б конкурентноспроможною на світовому ринку. Саме молоді, майбутнім професіоналам аграрної справи, доведеться дбати про родючість земельних ресурсів, плекати урожай, застосовувати новітні технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, піднімати економіку, берегти і примножувати землю, сад, ліс.

   Навчаючись в ВСП Городищенському коледжі Уманського національного університету садівництва, кожен студент має можливість ефективно реалізувати свій потенціал і втілити у життя ідеї і мрії, отримати знання , навики і практичний досвід, навчатись і навчитись, набути громадянської позиції та уміння її відстоювати і випробувати власні сили та власні можливості.

       Це дає достатні гарантії для успішної самостійної діяльності по закінченні навчання та матеріального забезпечення себе і своєї родини.

       Зичу всім доброго здоров'я, натхнення та удачі у починаннях і справах.З повагою,
директор коледжу,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки,
лауреат Державної премії,
Іван Іванович Хоменко
Протокол засідання педагогічної ради № 6


Додаток 3. Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти